Home

Biologisch

Het bedrijf

Teelten

Rondje Biologisch

Vraag & Aanbod

Jobs

Reageren

 de kringloop  eko keurmerk

Natuurontwikkeling

   
   

Landbouw volgens de natuurlijke kringloop

In de landbouw zien we een natuurlijke kringloop van voedingsstoffen. Die kringloop ziet er als volgt uit. Het vee produceert mest.De mest wordt verspreidt over het land en zorgt voor voldoende voedingsstoffen voor de gewassen. Zo kan er op het land voedsel voor de mensen groeien en voer voor het vee. Het vee produceert dan weer mest, enzovoort.
Deze kringloop zien we heel duidelijk op een gemengd bedrijf, dus een bedrijf met akkerbouw en veehouderij. Maar hoe werkt het op akkerbouwbedrijven of varkenshouderijen? Die bedrijven moeten samenwerken en samen een kringloop vormen. De mest van het veebedrijf gaat naar het akkerbouwbedrijf en het akkerbouwbedrijf levert weer stro en voer aan het veebedrijf.

 

 

 

Verstoring van de kringloop

De uitvinding van de kunstmest heeft voor grote veranderingen gezorgd in de landbouw. De kunstmest is gemakkelijk in het gebruik en levert bovendien hogere opbrengsten op. Dierlijke mest is dus eigenlijk niet meer zo nodig. Hierdoor is het mestoverschot ontstaan, en die mest moet ergens naar toe. Op sommige akkers wordt daarom teveel mest uitgereden en dat zorgt voor vervuiling van grondwater en sloten. De natuurlijke kringloop wordt hiermee verstoord.
Hiernaast zorgt ook het gebruik van veevoer uit het buitenland voor verstoring. Omdat dit veevoer veel goedkoper is krijgen de Nederlandse varkens dit te eten. Om de kringloop rond te maken zou de mest eigenlijk naar het buitenland terug gestuurd moeten worden, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Die mest blijft in Nederland.
Gelijk met de opkomst van de kunstmest kwamen er chemische bestrijdingsmiddelen. Het bestrijden van onkruid en van ziekten en plagen werd hiermee makkelijker. Een groot voordeel. De nadelen kwamen pas later in beeld. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn niet goed voor natuur en milieu. 

En steeds meer mensen vragen zich af of die middelen ook schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.