Home

Biologisch

Het bedrijf

Teelten

Rondje Biologisch

Vraag & Aanbod

Jobs

Reageren

aktuele  situatie  geschiedenis  vaste ploeg  geografische ligging  de percelen  biologisch principe

machinepark
 

 

     De Percelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ít Meulwaeter heeft de beschikking over 13 percelen akkerland en 2 percelen weiland. In totaal beslaan zij ongeveer 100 ha. Ieder perceel heeft een naam. De een wat leuker en origineler dan de ander. De akkerpercelen liggen allemaal in de Kruiningenpolder. Ze liggen tamelijk verspreid. Dat heeft natuurlijk wel nadelen  vanwege de afstand tot het bedrijf. Maar als je de percelen allemaal langs gaat, krijg je wel een goede indruk van de streek. We hebben daarom een fietsroute  samengesteld die je langs de percelen leidt.

 

De namen, de ligging en het oppervlak van de percelen  

 1. Kruisweg, 12.00 ha
 2. Wittehoek, 10.00 ha
 3. Visvijver, 4.40 ha
 4. Sluishoek, 13.20ha
 5. Polderweg, 6.00 ha
 6. Kadijk, 3.20 ha
 7. Vogelzang, 4.40 ha
 8. Poldertje, 15.60 ha
Op een niet regenachtige dag kun je de kleuren, de geuren en de bedrijvigheden aanschouwen van onze streek. Dit allemaal afhankelijk van het seizoen.

De weilanden liggen in de Yerseke Moer. Een groot gedeelte van de Moer is aangewezen als natuurgebied en is in eigendom van het Zeeuws Landschap. Voor goede en rendabele exploitatie geeft ze de gronden in pacht uit

 

 

 

 1. Slagschip, 5.80 ha
 2. Houte, 6.50 ha
 3. Stiershoek, 2.00 ha
 4. Zanddijk, 7.10 ha
 5. Spoor, 3.40 ha
 6. Velde, 1.90 ha (weiland)
 7. Drie geulen, 6.50 ha (weiland)
    Op elk perceel groeit ieder jaar een ander gewas. Dit is nodig om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden en om ziekten en plagen zoveel mogelijk te voorkomen.