Home

Biologisch

Het bedrijf

Teelten

Rondje Biologisch

Vraag & Aanbod

Jobs

Reageren

aktuele situatie  geschiedenis  vaste ploeg  geografische ligging  de percelen  biologisch principe

machinepark
     
 

 

 

 

 

 

 

 

Het MEULWAETER ligt in Zeeland. Deze provincie is bekend om zijn interactie tussen zee en land. De vruchtbare zeeklei van de Kruiningse polder waar het MEULWAETER is gesitueerd, is omstreeks 1550 ??????? onttrokken aan de zee. Ons bedrijf bevindt zich gemiddeld 1,25 meter beneden de zeespiegel. Voor scholen, allerlei voorzieningen en de dagelijkse boodschappen zijn we aangewezen op het dorp Kruiningen. Kruiningen is het bestuurlijk centrum van de gemeente Reimerswaal. De gemeentegrens loopt vanaf de provinciegrens met Noord-Brabant tot aan het kanaal door oost Zuid-Beveland.

 Zowel aan de noord en zuidkant omsloten door water van respectievelijk de Oosterschelde en de Westerschelde. Op het smalle strook land liggen de hoofdaders die Zeeland met de rest van Nederland verbindt. De A 58, de spoorlijn en diverse bovengrondse en ondergrondse leidingen en kabels. Toch mag het gebied als rustig en open worden bestempeld. Niet ontdekt door het massatoerisme zoals elders in Zeeland. Niet behept met de zware industrie van Antwerpen en Rotterdam